اخبار

بازگشت به صفحه کامل

مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد


مصوبه جلسه شورای آموزشی مورخ ۰۲/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ :

 

مصوبه:

آخرین مهلت دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال ششم تحصیل قرار دارند، سی و یکم تیر ماه هرسال خواهد بود.