اخبار

بازگشت به صفحه کامل

اصلاح قانون بی اثری برای ورودی های 98

اصلاح قانون بی اثری برای ورودی های 98


به استحضار می رساند  با توجه به اینکه بی اثر نمودن دروس مردودی در آئین نامه جدید مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰حذف شده است دانشجویان ورودی سال 1398 مجاز به بی اثر نمودن دروس مردودی نمی باشند.