اخبار

بازگشت به صفحه کامل

نواقص مدارک دانشجویان دکتری ورودی ۹۹

نواقص مدارک دانشجویان دکتری ورودی ۹۹


دانشجویان دکتری ورودی ۹۹ که مدارک انان ناقص است تا ۱۵ مهر مهلت دارند ان را تکمیل و به اموزش ارائه دهند.

نواقص دکتری 99