اخبار

بازگشت به صفحه کامل

نواقص مدارک دانشجویان کارشناسی ۹۹

نواقص مدارک دانشجویان کارشناسی ۹۹


دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۹ که مدارک انان ناقص است فقط تا ۱۵ مهر وقت دارند ان را تکمیل و ارائه نمایند.

نواقص کارشناسی 99