اخبار

«اطلاعیه شماره ۲ معاونت آموزشی دانشگاه» در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸

«اطلاعیه شماره ۲ معاونت آموزشی دانشگاه» در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۹-۹۸