آئین نامه و شیوه نامه جدید (مصوب آذر ۱۴۰۱) شورای صنفی-رفاهی دانشجویی

آئین نامه و شیوه نامه جدید (مصوب آذر ۱۴۰۱) شورای صنفی-رفاهی دانشجویی


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند آئین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید شورای صنفی- رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در آذر ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردید، جهت مطالعه و اطلاعات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک نمائید.

آئین نامه شورا های صنفی - رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

‌‌‌‌https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/07aa0003a2264f5d9ae8ca498c16463f

شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی - رفاهی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

‌‌‌‌‌‌https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/0316830af8d8468ab083cdfa645f1908

سایت اداره کل اموردانشجویی- بخش شورای صنفی دانشجویی - https://studentaffairs.ut.ac.ir/fa/regulation/category/131