آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و تاریخ شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۶/۲۷)، آخرین مهلت برگزاری جلسات دفاع برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ می‌باشد. لذا از اساتید و دانشجویان گرامی تقاضا دارد به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از تأخیر در انجام دفاع دانشجویان، تاریخ جلسات دفاع به گونه‌ای برنامه ریزی نمایند تا برگزاری آن به اواخر شهریور ماه موکول نگردد.