اخبار

ارائه درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" در مقطع کارشناسی - نیمسال 4001

ارائه درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" در مقطع کارشناسی - نیمسال 4001


به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۴ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است.

زمان برگزاری کلاس درس: گروه یک: دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ و گروه دو: دوشنبه ساعت 18-16

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۲۳/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۰-۸

استاد محترم درس: جناب آقای دکتر سیدمهدی ناجی اصفهانی