اخبار

ارائه درس اختیاری مشترک "شناخت محیط زیست" در مقطع کارشناسی

ارائه درس اختیاری مشترک "شناخت محیط زیست" در مقطع کارشناسی


به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک"شناخت محیط زیست" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۵ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی در گروه ۲ به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است.

زمان برگزاری کلاس درس: سه شنبه ساعت ۳۰/‏۱۷‬ -۰‏۳/‏۱۵

تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۰۷/۱۱/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۵-۱۳

استاد محترم درس: جناب آقای دکتر محمد مشاری