اخبار

ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیأت علمی -نیمسال اول ۹۹-۹۸

ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیأت علمی -نیمسال اول ۹۹-۹۸


به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ از روز شنبه مورخ ۱۴/‏۱۰/‏۹۸‬ لغایت جمعه مورخ ۲۰/‏۱۰/‏۹۸‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) به مدت یک هفته می‌باشد. لازم به ذکر است این بازه زمانی جایگزین بازه مندرج در تقویم آموزشی (هفته‌های سیزدهم و چهاردهم نیمسال تحصیلی جاری) می‌باشد.