اخبار

آزمون تکدرس معارف اسلامی

آزمون تکدرس معارف اسلامی


احتراماً براساس درخواست برخی از دانشکده‌ها و متقاضیان آزمون تکدرس، بدینوسیله تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ ‬ به روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۰-۱۲ اصلاح می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مجدد نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط تا روز دوشنبه مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ به این دانشکده اقدامات لازم مبذول گردد.

منابع آزمون