اخبار

آزمون سامفا-دانشجویان غیرایرانی

آزمون سامفا-دانشجویان غیرایرانی


به پیوست نامه مدیرکل محترم اداره امور دانشجویان غیر ایرانی در مورد ششمین دوره آزمون سنجش استانداردهای مهارت زبان فارسی ایفاد می‌گردد.

لازم به ذکر است آن دسته از دانشجویان غیر ایرانی بورسیه که در مرحله دفاع از رساله یا پایان نامه و فارغ التحصیلی می‌باشند و دانشجویان اتباع افغانستان و تاجیکستان و دانشجویانی که یک مقطع کامل تحصیلی را در ایران سپری کرده باشند از گذراندن این آزمون معاف می‌باشند.

آزمون سامفا