اصلاحیه / اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال تحصیلی1402-1401

اصلاحیه / اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال تحصیلی1402-1401


پیرو نامه اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ به شماره ۱۴۴۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به استحضار می رساند با توجه به انتقال اطلاعات پذیرفته شدگان به سامانه جامع آموزش، امکان ثبت نام از طریق سامانه مذکور مهیا گردید. لذا به منظور در اختیار قراردادن فرصت مناسب به پذیرفته شدگان جهت ثبت نام، تاریخ ثبت نام به شرح زیر تغییر نمود.
 
بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ لغایت روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۸
بازه زمانی ثبت نام حضوری روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۶/۲۱ می‌باشد.