اخبار

اطلاعیه امتحان جامع دکتری ابان ماه 1400

اطلاعیه امتحان جامع دکتری ابان ماه 1400


امتحان جامع دکتری هفته اخر ابان ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد. تغییر امتحان بعلت شرایط کرونا در سایت دانشکده اعلام خواهد شد.

الزامیست دانشجویان دکتری که می‌خواهند امتحان جامع دهند معدلشان ۱۶ به بالا باشد ازمون زبان عمومی را گذرانده و اصل گواهی ان را به اموزش تحویل داده باشند و از طریق ایمیل تقاضای خود را مبنی بر شرکت در ازمون جامع و دروس امتحانی خود را ارائه دهند.

دانشجویان دکتری که با گرایش اقتصاد سنجی وارد شده‌اند از این به بعد در امتحان جامع، تنها دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را امتحان می‌دهند.. این دستورالعمل از آبان ماه اجرا می‌شود.

در ضمن دانشجویانی که در دوره‌های قبل با گرایش‌های دیگری وارد شده بودند باید گرایش اصلی خودشان را به همراه دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان امتحان بدهند.

 

امتحان جامع دکتری ۱۴۰۰

 

اقتصاد مالی

شنبه

۲۲/۸/۱۴۰۰

۳۰/۱۱-۳۰/۸

اقتصاد خرد

یکشنبه

۲۳/۸/۱۴۰۰

۳۰/۱۱-۳۰/۸

اقتصاد بخش عمومی

دوشنبه

۲۴/۸/۱۴۰۰

۳۰/۱۱-۳۰/۸

اقتصاد پولی

سه شنبه

۲۵/۸/۱۴۰۰

۳۰/۱۱-۳۰/۸

اقتصاد سنجی

چهارشنبه

۲۶/۸/۱۴۰۰

۳۰/۱۱-۳۰/۸

اقتصاد کلان

شنبه

۲۹/۸/۱۴۰۰

۳۰/۱۱-۳۰/۸