اطلاعیه امتحان جامع دکتری آبان ماه 1401

اطلاعیه امتحان جامع دکتری آبان ماه 1401


به اطلاع می رساند، امتحان جامع دکتری آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌گردد.

الزامیست دانشجویان دکتری که می‌خواهند امتحان جامع دهند معدلشان ۱۶ به بالا باشد آزمون زبان عمومی را گذرانده و اصل گواهی آن را به آموزش تحویل داده باشند و از طریق ایمیل تقاضای خود را مبنی بر شرکت در آزمون جامع و دروس امتحانی خود را ارائه دهند.

دانشجویان دکتری که با گرایش اقتصاد سنجی وارد شده‌اند از این به بعد در امتحان جامع، تنها دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را امتحان می‌دهند.. این دستورالعمل از آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

در ضمن دانشجویانی که در دوره‌های قبل با گرایش‌های دیگری وارد شده بودند باید گرایش اصلی خودشان را به همراه دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان امتحان بدهند.

امتحان جامع دکتری ۱۴۰۱

 

اقتصاد خرد

شنبه

۱۴/‏۸/‏۱۴۰۱

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸

اقتصاد مالی

جهارشنبه

۱۸/‏۸/‏۱۴۰۱

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸

اقتصاد کلان

چهارشنبه

۲۵/‏۸/‏۱۴۰۱

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸

 

 

آموزش 1401/6/22