اطلاعیه امتحان جامع دکتری شهریور ماه 1402 (برای ورودی دکتر 1401)

اطلاعیه امتحان جامع دکتری شهریور ماه 1402 (برای ورودی دکتر 1401)


امتحان جامع دکتری هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۲ برای ورودی ۱۴۰۱ دکتری با شرایط زیر برگزار می‌گردد.

الزامیست دانشجویان دکتری که می‌خواهند امتحان جامع دهند دروس خرد و کلان را گذرانده و معدل انان بالای ۱۶ و ازمون زبان عمومی را گذرانده و اصل گواهی را به اموزش تحویل داده باشند ضمناً تقاضای خود را مبنی بر شرکت در ازمون جامع و دروس امتحانی خود را تا تاریخ ۲۰/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ به اموزش ارائه دهند.

دانشجویان دکتری که با گرایش اقتصاد سنجی وارد شده‌اند از این به بعد در امتحان جامع، تنها دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را امتحان می‌دهند.. این دستورالعمل از آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.