اخبار

اطلاعیه برای کلیه دانشجویان

اطلاعیه برای کلیه دانشجویان


قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویان گرامی، خواهشمند است به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تحت هیچ شرایط بدون هماهنگی قبلی به دانشکده مراجعه نفرمایید. شما می‌توانید درخواست‌های خود مربوط به اداره آموزش دانشکده را بجای ایمیل از طریق سامانه  its3.ut.ac.ir  و یا از طریق سامانه جامع آموزش -پیشخوان خدمت- بررسی مسائل آموزشی دانشجو - درخواست جدید (که در آن نوع درخواست و یا پیش خوان آموزش کل را انتخاب) و ارسال نمائید. لطفاً در نوع درخواست انتخابی دقت کنید (مثلاً تمدید سنوات - حذف پزشکی) و اگر درخواست شما در درخواست‌های پیشنهادی سامانه وجود نداشت پیش خوان آموزش کل را انتخاب و درخواست خود را با ذکر نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی مقطع رشته و توضیح دقیق موضوع ارسال نمائید. ما سعی می‌کنیم به درخواست شما پاسخ دهیم. درخواست‌های شما از این طریق به سادگی قابل پیگیری و ارجاع خواهد بود، بنابراین لطفاً حتی الامکان از تماس تلفنی به اداره آموزش اجتناب نمائید.