اطلاعیه بسته خدمات اردویی، تفریحی، فرهنگی، تربیتی و اموزشی مؤسسه جوانان استان قدس رضوی

اطلاعیه بسته خدمات اردویی، تفریحی، فرهنگی، تربیتی و اموزشی مؤسسه جوانان استان قدس رضوی


تفاهم نامه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با مؤسسه جوانان و تشکل‌های انقلابی استان قدس رضوی.

بسته خدمات مؤسسه (کلیک) (ظرفیت‌های اردویی، فرهنگی، تفریحی و آموزشی و خدمات اسکان و پذیرایی)

 

پیوست