اطلاعیه تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون مهارت زبان فارسی (سامفا)- 1401

اطلاعیه تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون مهارت زبان فارسی (سامفا)- 1401


احتراماً تصویر نامه شماره ۴۲/۹۹۴۴۶ مورخ ۰۹/ ۰۸/ ۱۴۰۱ معاون محترم بورس و امور دانشجویان خارج سازمان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری آزمون سنجش استانداردهای مهارت زبان فارسی (سامفا) روز جمعه ۰۲ دی ماه ۱۴۰۱ جهت استحضار تقدیم می‌گردد. 

متقاضیان می‌بایست از تاریخ ۰۱ آذر ماه لغایت ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام نمایند.