اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد 1401

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد 1401


با سلام و ضمن عرض تبریک به کلیه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد ورودی 1401 به استحضار می رساند

الزامی است کلیه دانشجویان ارشد ۴۰۱۱ قبولی دانشکده اقتصاد در روزهای اعلام شده از طرف دانشگاه برای پذیرش حضوری با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی و اصل مدارک کارشناسی به اموزش دانشکده مراجعه نمایند.

دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود ۴۰۱۱ دانشکده اقتصاد که پذیرش غیر حضوری خود را کامل انجام داده و مدارک الزامی را در سامانه اموزش درست بارگذاری کرده باشند

ا‌‌‌‌‌‌لزامی است اصل مدرک کارشناسی یا گواهی موقت کارشناسی (یا نامه معرفی به نظام کارشناسی برای پسران) را به اموزش تحویل دهند مگر دانشجویانی که در حال فارغ التحصیلی از مقطع قبل هستند باید گواهی معدل تا پایان نیمسال ۷ (معدلی که به سازمان سنجش اعلام کردند) و گواهی معدل پایان تحصیلی خود را به اموزش تحویل دهند و فرم تعهد اموزشی را پر و امضا کنند که تا ۱۵ مهر اصل مدارک کارشناسی اعلام شده را به اموزش تحویل دهند در غیر این صورت ثبت نام انان لغو خواهد شد.

دانشجویانی که پذیرش می‌شوند الزامی است بعد از پذیرش نهایی طبق برنامه هفتگی موجود در سایت دانشکده یا تابلو انتخاب واحد کنند.

دروسی که دانشجویان باید انتخاب کنند بشرح زیر است:

اقتصاد خرد پیشرفته۱ - ۴۴۰۱۰۳۸ - دکتر رهبر (۲۱) - دکتر دهقانی (۲۲) - دکتر ماجد (۲۳)

اقتصاد کلان پیشرفته۱ - ۴۴۰۱۰۶۵ - دکتر رحمانی (۲۱) - دکتر برخورداری (۲۲) - دکتر همتی (۲۳) - دکتر یوسفی (۲۴)

اقتصاد سنجی پیشرفته۱ - ۴۴۰۱۴۶۰ - دکتر برخورداری (۲۱) - دکتر اوریوئی (۲۲) - دکتر مهرآرا (۲۳) - دکتر عباسی نژاد (۲۴)

اقتصاد ریاضی پیش نیاز (اقتصاد سنجی جبرانی) - ۴۴۰۱۰۴۸ - آقای نوراللهی (۴۱)

دانشجویان بعد از انتخاب واحد دروس انتخابی خود را در اطلاعات جامع دانشجو و یا برنامه هفتگی (گزارش ۷۷) مشاهده و از ۲۷ شهریور در کلاس‌ها شرکت کنند.

الزامی است دانشجویان برای تاییدیه تحصیلی در سامانه اموزش - استعلام - تقاضای تاییدیه تحصیلی دهند و ان را پی گیری کنند.

ضمناً تقاضای تاییدیه تحصیلی برای دانشجویان ایمیل می‌گردد ان را به دانشگاه قبلی ارائه و تاییدیه تحصیلی را از ان طریق پی گیری کنند.

الزامی است دانشجویان مشمول نظام وظیفه بعد از پذیرش نهایی در سامانه تقاضای معافیت تحصیلی دهند و epolice.ir یا از پلیس + ۱۰ معافیت تحصیلی را دریافت و به اموزش تحویل دهند.