اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود دکتری اقتصاد 1400

اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود دکتری اقتصاد 1400


دانشجویان گرامی بعد از ثبت نام غیر حضوری اصل مدرک کارشناسی یا گواهی موقت کارشناسی و اصل مدرک ارشد یا گواهی موقت ارشد (یا معرفی به نظام ارشد برای پسران) به ادرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پست کنند.

 

تهران - خیابان کارگر شمالی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران - صندوق پستی ۶۴۴۵-۱۴۱۵۵