اخبار

اطلاعیه دانشجویان دکتری جدیدالورود ۱۴۰۰‌‌‌‌‌‌‌

اطلاعیه دانشجویان دکتری جدیدالورود ۱۴۰۰‌‌‌‌‌‌‌


دانشجویانی که در سامانه ثبت نام غیر حضوری خود را کامل انجام داده پذیرش شده در غیر این صورت پذیرش نشده‌اند و موظفند سریعاً مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند تا پذیرش شوند.

هفته آینده روز سه شنبه ۲۳/‏۶/‏۱۴۰۰‬ برای تحویل مدارک به آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان بشرح زیر مدارک خود را ناقص بارگذاری کردند:

اسمعیل زاده - گواهی موقت یا نامه معرفی به نظام ارشد

نوری احمد ابادی - صفحه دوم شناسنامه - گواهی موقت کارشناسی

عزتی - گواهی موقت ارشد یا نامه معرفی به نظام ارشد

طالبی - گواهی موقت کارشناسی و ارشد

فرشچی - ثبت نام غیرحضوری