اخبار

اطلاعیه دانش اموختگان رتبه اول کارشناسی برای کارشناسی ارشد 1400

اطلاعیه دانش اموختگان رتبه اول کارشناسی برای کارشناسی ارشد 1400


دانش آموختگان رتبه اول (ویژه افرادی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده‌اند) نسبت به تکمیل "فرم تاییدیه دانش آموختگان" رتبه اول دوره کارشناسی مندرج در صفحه ۵۱۳ دفترچه سازمان سنجش اقدام نمایند. فرم را حداکثر تا ۲۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ با امضا معاون اموزشی به اموزش دانشکده تحویل دهند.