اخبار

اطلاعیه درخصوص آموزش محوری

اطلاعیه درخصوص آموزش محوری


 به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که درخواست آموزش محوری نموده اند میرساند  مجاز به شرکت در آزمون مقطع دکتری نیستند.

 

 

آموزش  2/11/98