اخبار

اطلاعیه درخصوص کارگاه مهارتهای زندگی

اطلاعیه درخصوص کارگاه مهارتهای زندگی


کارگاه‌های مجازی آموزش مهارت‌های زندگی، برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.