اطلاعیه شماره 3 : دانشجویان جدید الورود کارشناسی نیمسال اول ۱۴۰۱ اقتصاد

اطلاعیه شماره 3 : دانشجویان جدید الورود کارشناسی نیمسال اول ۱۴۰۱ اقتصاد


الزامی است کلیه دانشجویان کارشناسی قبولی دانشکده اقتصاد در روزهای اعلام شده از طرف دانشگاه برای پذیرش حضوری با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی و اصل مدارک دیپلم و کارنامه سه سال دیپلم به اموزش دانشکده مراجعه نمایند.

دانشجویان کارشناسی جدید الورود دانشکده اقتصاد که پذیرش غیر حضوری خود را کامل انجام داده و مدارک الزامی را در سامانه اموزش درست بارگذاری کرده باشند،

ا‌‌‌‌‌‌لزامی است اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم و کارنامه سه سال دیپلم را به اموزش تحویل دهند،

دانشجویانی که پذیرش می‌شوند الزامی است بعد از پذیرش نهایی طبق برنامه هفتگی موجود در سایت دانشکده یا تابلو در کلاس‌ها حضور پیدا کنند.

الزامی است دانشجویان برای تاییدیه تحصیلی در سامانه اموزش - استعلام - تقاضای تاییدیه تحصیلی دهند و ان را پی گیری کنند.

الزامی است دانشجویان مشمول نظام وظیفه بعد از پذیرش نهایی در سامانه تقاضای معافیت تحصیلی دهند و از سایت epolice.ir یا از پلیس + ۱۰ معافیت تحصیلی را دریافت و به اموزش تحویل دهند.