اطلاعیه مهم در خصوص تصویب پروپوزال

اطلاعیه مهم در خصوص تصویب پروپوزال


اطلاعیه

دانشجویان کارشناسی ارشد بایستی در ترم سوم تا حداکثر اسفند ماه پروپزال خود را تصویب کنند.

 در غیر اینصورت به هیچ عنوان مجوز دفاع تا مهر ماه سال بعد به آنها داده نخواهد شد.

بنابر این اگر چنین دانشجویانی در مقطع دکتری داخل پذیرفته شوند یا از دانشگاه های خارج پذیرش بگیرند بطور قطعی تمامی پذیرش های مذکور ملغی خواهد شد. لازم به تاکید است که ارایه پروپزال تا پایان اسفند ماه کافی نیست بلکه باید تا آن تاریخ پروپزال در گروه مربوطه تصویب شده باشد. لذا پروپزال بایستی تا اوایل اسفند به آموزش ارایه شده باشد