اخبار

اطلاعیه های انتخاب واحد ترم دوم

اطلاعیه های انتخاب واحد ترم دوم


  • اقتصاد مالی دکتری 1  ارائه شده است: یکشنبه سه شنبه 10 -8

  • به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی میرساند که استاد درس آمار 2 ، آقای افضلی شده است.

  • درس مالیه بین الملل ارشد به دلیل به حد نصاب نرسیدن غیرفعال و حذف شده است .

  • به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی میرساند که درس آشنایی با اقتصاد اسلامی2 آقای محمدی ایوانکی ،اقتصاد سنجی کاربردی آقای دکتر برخورداری ،ریاضیات 1 آقای صدیقی،سازماندهی صنعتی آقای دکتر دهقانی به حد نصاب نرسیده  و حذف گردیده لذا دانشجویان باید در بازه زمانی حذف و اضافه دروس مذکور را حذف نمایند.

  • درس خرد 1 مقطع کارشناسی گروه 1 با 2 ادغام گردیده و با خانم دکتر جبل عاملی  در روز شنبه -دوشنبه ساعت 14-16 ارائه می گردد.
  • درس زبان تخصصی برای مقطع کارشناسی در روز دوشنبه ساعت 10-13 ارائه گردیده است .
  • درس اقتصاد منابع - ۴۴۰۱۵۲۸ - روزهای شنبه و دوشنبه - ساعت ۱۴-۱۶ - اقای دکتر جدیدزاده اضافه شده است می‌توانید انتخاب کنید.
  • درس اقتصاد سنجی پیشرفته 2 ارشد به دلیل به حد نصاب نرسیدن غیرفعال است در بازده حذف و اضافه اقدام به حذف درس نمایید.

  • به دلیل به حد نصاب نرسیدن درس کلان 1 آقای دکتر ناجی مقطع کارشناسی در نیمسال 992 تشکیل نمیگردد لذا دانشجویان در بازه حذف و اضافه درس راحذف کرده و در ترم آینده جهت اخذ درس اقدام نمایند.

  • در زمان حذف و اضافه کنترل های مرتبط با پیش نیاز - هم نیاز مجددا فعال و کلیه دانشجویان موظف به کنترل انتخاب واحد خود میباشند.