اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی متقابل ایران و مجارستان از طریق وزارت علوم

اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی متقابل ایران و مجارستان از طریق وزارت علوم


اطلاعیه پذیرش بورس تحصیلی متقابل ایران و مجارستان (کلیک کنید)

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند.

https:/‏/‏apply.stipendiumhungaricum.hu

https:/‏/‏ stipendiumhungaricum.hu/apply

سایت‌های مرتبط با برنامه:

http:// scholarship.saorg.ir

edd.behdasht.gov.ir

grad.saorg.ir

‌‌‌مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری ۲۰ دیماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲