اخبار

اطلاعیه کتابخانه دانشکده درخصوص جریمه تأخیر کتاب

اطلاعیه کتابخانه دانشکده درخصوص جریمه تأخیر کتاب


 

به اطلاع دانشجویانی که قصد تسویه حساب با کتابخانه دانشکده اقتصاد را دارند می رساند به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ازتاریخ  20-3-99 از دریافت هرگونه وجه نقد معذور است. لذا دانشجویان  می بایستی مبلغ جریمه تاخیر کتاب خود را به شماره حساب اعلام شده در ذیل واریز و رسید مربوطه را به کتابخانه تحویل دهند.

 

شماره حساب غیر قابل برداشت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نزد بانک ملت:  5225390691

 

شماره شناسه:  2201068068111

 

  شماره شبا: 370120000000005225390691 IR