اطلاعیه کلاس‌های فوق برنامه کنگفو در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

اطلاعیه کلاس‌های فوق برنامه کنگفو در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی


 

جهت اطلاع بیشتر از دوره آموزشی در رشته کونگ فو در دانشکده علوم ورزشی کلیک نمائید.

پیوست