اطلاعیه کلیه دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه کلیه دانشجویان جدیدالورود


قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود991

برای کلیه دانشجویان جدیدالورود 991 که پذیرش غیر حضوری انجام داده اند پذیرش نهایی انجام شده است.

اگر برای دانشجویی تاکنون انجام نشده باید به ثبت نام غیر حضوری خود مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند، تا آموزش بتواند پذیرش نهایی را انجام دهد.

حتما صفحه اول و دوم شناسنامه بارگذاری گردد.

حتما صفحه اول و دوم کارت ملی بارگذاری گردد.

حتما مدرک قبلی(دانشجویان ارشد) و مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی ( دانشجویان کارشناسی ) بارگذاری گردد و مدارک اجباری خواسته شده دیگر بارگذاری گردد.

حتما اتمام پذیرش غیر حضوری را بزنید.            

 

برنامه هفتگی کارشناسی ورودی  99

شروع کلاسها از تاریخ 17/8/99

اصول علم اقتصاد   -  آقای دکتر رحمانی  -  یکشنبه و سه شنبه  12/15 – 11

اصول حسابداری   -   آقای عابدی     -     شنبه و دوشنبه       17/45 -16/30

ریاضیات 1         -  آقای صدیقی    -        شنبه و دوشنبه     16/15 -15

فارسی             -     خانم بابایی      -        یکشنبه            11-8

اندیشه اسلامی 1   -  آقای حجت خواه    -     چهارشنبه         15-13

  • دانشجویان برای ورود به کلاس غیر حضوری به سامانه  ذیل مراجعه نمایید.

elearn.ut.ac.ir 

  • ضمنا کارگاه مهارت های زندگی 1 را در ترم اول ومهارتهای زندگی 2 رادرترم دوم  با ورود به این سامانه  بگذرانند. (بااستفاده ازکلیدثبت نام1920 میتوانید دراین کارگاه ثبت نام نمایید)