اطلاعیه-**مهم**پیرو آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- شرایط جدید پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال تحصیلی جاری

اطلاعیه-**مهم**پیرو آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- شرایط جدید پرداخت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال تحصیلی جاری


براساس نامه (کلیک کنید) شماره ۵۶۷۷۶/‏۰۱/‏۲۸۰۳۱‬ مورخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۹ و ۲۱ در خصوص آئین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون خدمات رسانی به ایثارگران، ضمن ملغی شدن بخشنامه قبلی به اطلاع می‌رساند شهریه به دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع تحصیلات تکمیلی ورودی سال ۱۴۰۱ و ماقبل آن در دوره‌های نوبت دوم، مجازی و پردیس‌ها در سال جاری تحصیلی کما فی السابق پرداخت خواهد شد و اجرای آئین نامه جدید پرداخت کمک شهریه به دانشجویان شاهد و ایثارگر به ورودیهای سال ۱۴۰۲ و بعد از آن موکول شده است. لازم به توضیح است سایر بندهای آئین نامه اجرایی فوق الذکر از قبیل شرط معدل در پرداخت کمک شهریه به دانشجویان ذینفع به قوت خود باقیست.