اطلاع از تغییرات روش همانندجویی

اطلاع از تغییرات روش همانندجویی


قابل توجه دانشجویان گرامی جهت اطلاع از تغییرات روش همانندجویی 
 
دانشجو جهت دریافت درصد مشابهت (همانندجویی ) لازم است  در سایت https://tik.irandoc.ac.ir  اقدام به همانندجویی فایل پایان نامه خود نماید .
 
نکات مهم :
 
1-دانشجو باید شناسه استاد در سامانه همانندجو  و ایمیل وی جهت دریافت درصد مشابهت را از استاد راهنمای اول خود جویا شود.
 
*دانشجو در صورت عدم اطلاع  از شناسه استاد ، از شناسه  ABIWF9  (همه با حروف بزرگ) و ایمیل similarity@ut.ac.ir  و نام موسسه مرکز فناوری دانشگاه تهران برای عضویت استفاده نماید .
 
2-اولویت ایمیل دانشجو جهت همانندجویی ، ایمیل شخصی مندرج  در سامانه جامع آموزش می باشد. در صورتی که ایمیل شخصی خالی بود از ایمیل دانشگاهی  استفاده نمایید .
 
مسیر  مشاهده ایمیل درج شده در سامانه آموزش   برای دانشجویان عبارتست از :اطلاعات شخصی و کلی---مشاهده اطلاعات ثبت شده در سامانه---پردازش پست الکترونیکی و شماره دانشجو
 
3- دانشجو ملزم است که بعد از دریافت درصد همانندجویی و گواهی آن از روش فوق ، مقدار درصد  و گواهی مربوطه را در فرایند های درخواست تصویب موضوع و درخواست دفاع ثبت نماید تا استاد راهنما و ... انرا بررسی و تایید نمایند.
 
قابل ذکر است که به زودی شناسه اساتید هیات علمی دانشگاه تهران در سامانه همانندجو به دانشکده /دانشکدگان از طریق اداره کل خدمات اموزشی اطلاع رسانی می گردد.