اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش از تاریخ 1401/08/01

اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش از تاریخ 1401/08/01


 به استحضار می رساند، فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش از روز «1/ 8/ 1401» قابل دسترسی است. در ضمن پیوندهای راهنمای فرآیند مذکور به شرح ذیل پیوست می باشد. 

کلیه درخواست های مرتبط به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از تاریخ مذکور از طریق فرایند اعلام شده به این اداره کل ارسال گردد.

جهت دانلود فایل راهنما اینجا کلیک فرمایید

جهت دانلود فلو چارت اینجا کلیک فرمایید