اعلام رشته های پذیرش آنلاین دانشگاه سن پترزبورگ

اعلام رشته های پذیرش آنلاین دانشگاه سن پترزبورگ


بازگشت به سند شماره ۷۷۷۹۵۰۵ مورخ ۹۹/۹/۲  لیست دریافت شده از دانشگاه سن پترزبورگ برای پذیرش آن لاین در ترم بهار ۲۰۲۱ جهت اطلاع علاقه مندان ارسال می‌گردد.

لیست