اخبار

اعلام سهمیه فرصت مطالعاتی پردیس‌ها/دانشکده‌ها دانشجویان دکترای ورودی 97 در سال 1400

اعلام سهمیه فرصت مطالعاتی پردیس‌ها/دانشکده‌ها دانشجویان دکترای ورودی 97 در سال 1400


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

احتراماً با توجه به گسترش فعالیت‌های علمی، بین‌المللی دانشگاه در عرصه‌های مختلف جهانی، به استحضار می‌رساند همانند سال‌های گذشته تعدادی بورس برای انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان مقطع دکترا ورودی ۹۷ در دانشگاه تهران علاوه بر سهمیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده است. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به معرفی واجدین شرایط بر اساس آئین‌نامه مصوب ۲۲/‏۶/‏۹۹ حداکثر تا تاریخ ۱۵ دیماه ۱۴۰۰ اقدام مقتضی مبذول گردد. خاطرنشان می‌سازد کلیه مدارک شامل: (تقاضای دانشجو به تأیید استاد راهنما، صورت‌جلسات گروه، تحصیلات تکمیلی، شورای بین‌الملل پردیس / دانشکده، تکمیل فرم‌های مربوطه، پذیرش، کپی کارت ملی، کپی پاسپورت،، مدرک زبان، گواهی امتحان آزمون جامع، صورتجلسه تصویب پروپوزال و تعهد نامه دانشجویی یا مالی به تأیید دفتر حقوقی دانشگاه) از طریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال گردد.. خواهشمند است مکاتبات از طریق مشاورین یا معاونت‌های آموزشی پردیس / ‏‬ دانشکده‌ها صورت پذیرد. یادآور می‌گردد چنانچه پردیس / دانشکده‌ای در زمان مقرر نسبت به معرفی دانشجویان خود اقدام ننماید سهمیه آن به دیگر واحد‌ها اختصاص می‌یابد.

نامه تکمیلی:

در خصوص اعلام ظرفیت (سهمیه) برای استفاده دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تحقیقاتی خارج و داخل کشور، خواهشمند است با عنایت به سهمیه تخصیص یافته فرصت تحقیقاتی خارج از کشور به آن پردیس / ‏‬ دانشکده (طبق جدول پیوست) به همکاران و کارشناسان محترم ذیربط تاکید گردد با مدنظر قراردادن ضوابط و مقررات مربوط و مطالعه دقیق مفاد نامه مذکور، نسبت به معرفی و ارسال مدارک دانشجویان ورودی سال ۹۷ دوره دکتری متقاضی حائز شرایط که حدود ۳ سال نیمسال) از شروع دوره (بلافاصله پس از گذراندن امتحان جامع و تصویب موضوع رساله) آنان نگذشته باشد تا ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ اقدام تا با انجام سایر اقدامات اداری بتوانند حداکثر در نیمسال هفتم برای انجام فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی، از کشور خارج شوند. شایان ذکر است معرفی و ارسال مدارک متقاضیان خارج از ظرفیت اعلامی میسر نبوده و به دلیل کاهش سهمیه و محدودیت‌های اعتباری چنانچه ‏پردیس / دانشکده ها تا تاریخ ۱۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ نسبت به معرفی متقاضیان حائز شرایط اقدام ننمایند؛ سهمیه به متقاضیان سایر پردیس / ‏‬ دانشکده‌های دارای تقاضا؛ تعلق خواهد گرفت.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی کامل این موضوع به متقاضیان، همزمان با معرفی دانشجو وتکمیل فرمهای مربوط (تعبیه شده در سایت معاونت بین‌الملل دانشگاه) ا رسال مدارک لازم از سوی پردیس / ‏‬دانشکده‌ها؛ به متقاضیان اعلام گردد نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوی این معاونت امکان پذیر نخواهد بود.


سهمیه دانشکده اقتصاد بر اساس سال ورود دانشجویان دکتری ۹۷: 1نفر