افتتاح مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد

افتتاح مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد


در تاریخ ۲۹/‏۰۷/‏۱۴۰۲‬ با حضور معاونت اداری و مالی دانشگاه جناب آقای دکتر نوحه گر، هیأت رِئیسه دانشکده، اساتید و کارمندان، مرکز نوآوری افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی، آقای دکتر نوحه گر در بیاناتی کوتاه اظهار داشتند، امیدواریم با توجه به پتانسیل مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی این مرکز بتواند منشأ اثر در کارآفرینی، اقتصاد کشور، دانشگاه و بستری جهت نوآوری جوانان باشد. ضمناً ایشان به همراه هیأت رئیسه از سالن ورزش، کلاس‌ها، مرکز کامپیوتر، سلف، واحدها و محوطه دانشکده بازدید کردند