امتحان جامع دکتری آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد

امتحان جامع دکتری آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد


امتحان جامع دکتری آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد.

الزامیست دانشجویان دکتری که می‌خواهند امتحان جامع دهند معدلشان ۱۶ به بالا باشد ازمون زبان عمومی را گذرانده و اصل گواهی ان را به اموزش تحویل داده باشند و از طریق ایمیل تقاضای خود را مبنی بر شرکت در ازمون جامع و دروس امتحانی و اساتید مربوط به خود را ارائه دهند.

دانشجویان دکتری که با گرایش اقتصاد سنجی وارد شده‌اند از این به بعد در امتحان جامع، تنها دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را امتحان می‌دهند.. این دستورالعمل از آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

امتحان جامع دکتری ۱۴۰۲

 

اقتصاد خرد

شنبه

۲۰/‏۸/‏۱۴۰۲

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸

اقتصاد کلان

سه شنبه

۳۰/‏۸/‏۱۴۰۲

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸