امتحان جامع دکتری اردیبهشت ماه 1402

امتحان جامع دکتری اردیبهشت ماه 1402


امتحان جامع دکتری اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌گردد.

الزامیست دانشجویان دکتری که می‌خواهند امتحان جامع دهند معدلشان ۱۶ به بالا باشد ازمون زبان عمومی را گذرانده و اصل گواهی ان را به اموزش تحویل داده باشند و از طریق ایمیل تقاضای خود را مبنی بر شرکت در ازمون جامع و دروس امتحانی خود را ارائه دهند.

دانشجویان دکتری که با گرایش اقتصاد سنجی وارد شده‌اند از این به بعد در امتحان جامع، تنها دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را امتحان می‌دهند.. این دستورالعمل از آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.

در ضمن دانشجویانی که در دوره‌های قبل با گرایش‌های دیگری وارد شده بودند باید گرایش اصلی خودشان را به همراه دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان امتحان بدهند.

امتحان جامع دکتری ۱۴۰۲

 

اقتصاد خرد

شنبه

۲۳/‏۲/‏۱۴۰۲

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸

اقتصاد کلان

شنبه

۳۰/‏۲/‏۱۴۰۲

۳۰/‏۱۱‬ - ۳۰/‏۸

 

 

آموزش ۱۴/۱۲/۱۴۰۱