اخبار

امتحان جامع دکتری خرداد ۱۴۰۰

امتحان جامع دکتری خرداد ۱۴۰۰


امتحان جامع دکتری هفته اول خرداد برگزار می‌گردد. تغییر امتحان بعلت شرایط کرونا در سایت دانشکده اعلام خواهد شد.

الزامیست دانشجویان دکتری که می‌خواهند امتحان جامع دهند ازمون زبان عمومی را گذرانده و اصل گواهی ان را به اموزش تحویل داده باشند و از طریق ایمیل تقاضای خود را مبنی بر شرکت در ازمون جامع و دروس امتحانی خود را ارائه دهند.

امتحان جامع دکتری خرداد 1400

 

اقتصاد خرد

شنبه

1/3/1400

8/30-11/30

اقتصاد مالی

یکشنبه

2/3/1400

8/30-11/30

اقتصاد کلان

دوشنبه

3/3/1400

8/30-11/30

اقتصاد پولی

سه شنبه

4/3/1400

8/30-11/30

اقتصاد سنجی

چهارشنبه

5/3/1400

8/30-11/30

اقتصاد بخش عمومی

شنبه

8/3/1400

8/30-11/30

 

 

اموزش 6/2/1400