اولین شورای فرهنگی دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۲

اولین شورای فرهنگی دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۲


برگزاری اولین شورای فرهنگی دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۲ با حضور اعضا محترم شورای فرهنگی دانشکده در تاریخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ برگزارشد.

محور موضوعات مطرح شده: طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان با حضور اساتید مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان و سایر اعضا امور فرهنگی دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.