بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی - نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی - نیمسال اول تحصیلی 1402-1401


به استحضار می رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روزشنبه ۰۳/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ لغایت جمعه مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ خواهد بود. از دانشجویان گرامی تقاضا می گردد نسبت به انجام ارزشیابی اقدام فرمایند.