بخشنامه در خصوص مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال اول 1402- 1401

بخشنامه در خصوص مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال اول 1402- 1401


به استحضار می‌رساند مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه رساله/پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد. بدیهی است برگزاری جلسات دفاعیه رساله/پایان نامه دانشجویان پس از این تاریخ با ایجاد نیمسال و پرداخت هزینه روزشمار خواهد بود.