برگزاری آئین نو دانشجویان دانشکده -۱۴۰۰ (۲۷ مهر ماه)

برگزاری آئین نو دانشجویان دانشکده -۱۴۰۰ (۲۷ مهر ماه)


برنامه آئین ورودی نو دانشجویان دانشکده اقتصاد روز سه شنبه تاریخ ۲۷/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ از ساعت ۱۲:۰۰-۱۰:۰۰ در صفحه اینستاگرامی economics_utac برگزار می‌گردد.