برگزاری اولین همایش سالانه بازار سرمایه در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲

برگزاری اولین همایش سالانه بازار سرمایه در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲


 

 

به گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین همایش سالانه بازار سرمایه را با همکاری مراکز دانشگاهی، انجمن‌ها، نهادهای مالی و ارکان بازار سرمایه در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

برای ثبت نام حضور در همایش به آدرس cmiconf.ir مراجعه فرمائید.

لینک کامل خبر: https://rdis.seo.ir/fa/common/news-detail/65

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار rdis.seo.ir

 

 پیوست