برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی و دانشجویی دانشگاه های منطقه 1 کشور

برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی و دانشجویی دانشگاه های منطقه 1 کشور


نامه وارده از آموزش دانشگاه:

عطف به نامه شماره ۴۷۳/ ۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ معاون محترم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی غیرمتمرکز سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌های سطح یک کشور در رشته‌های (زبان و ادبیات فارسی؛ الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، حقوق، شیمی، فیزیک، روانشناسی، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات، مجموعه علوم جغرافیایی، مجموعه علوم زمین، مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی صنایع و سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت) در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰؛ خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اطلاع رسانی به گروه‌های آموزشی مربوطه؛ در خصوص معرفی دانشجویان سال سوم و چهارم دوره‌های کارشناسی واجد شرایط در هر رشته صرفاً ۵ نفر در قالب فایل Excel  با رعایت موارد قید شده در نامه ( پیوست ) حداکثر تا تاریخ ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ به این دفتر اقدام لازم مبذول گردد.

نامه دانشگاه تربیت مدرس