برگزاری دومین همایش نقش بانک‌های توسعه در توسعه و رونق اقتصادی کشور

برگزاری دومین همایش نقش بانک‌های توسعه در توسعه و رونق اقتصادی کشور


برگزاری دومین همایش نقش بانک‌های توسعه در توسعه و رونق اقتصادی کشور

برگزارکنندگان

  •  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
  • بانک صنعت و معدن
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک توسعه صادرات
  • بانک کشاورزی
  • بانک مسکن

زمان برگزاری همایش: خرداد ماه ۱۳۹۵

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.