اخبار

برگزاری مسابقات هفته تربیت بدنی ۱۴۰۰

برگزاری مسابقات هفته تربیت بدنی ۱۴۰۰


ا‌‌‌‌‌‌‌داره کل تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد یک دوره مسابقات همگانی ورزشی به صورت مجازی به مناسبت هفته تربیت بدنی برای برای دانشگاهیان محترم برگزار کند. برای شرکت در مسابقات و دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک‌های زیر کلیک کنید.

اطلاعیه https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/86f99168299b496290fb646d1103f9ba

آئین نامه فنی مسابقات https://filemanager.ut.ac.ir/filemanager/download/file/c84570bb26cc425684d58fbed70faaa8