اخبار

بورس تحصیلی-چین

بورس تحصیلی-چین


به پیوست نامه  مدیر کل محترم بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت چین در مقاطع مختلف کارشناسی ارشد، دکتری و تحصیلات تکمیلی برای سال ۲۰۲۰ جهت استحضار و اطلاع رسانی به داوطلبین واجد شرایط ارسال می‌گردد.

بورس دولت چین